Угода користувача

Умови та порядок використання Порталу.

 

Ці Умови та порядок використання (далі – Умови) спеціалізованої інтернет-платформи для застосування інструментів телемедицини (далі – Портал) є обов'язковими для ознайомлення, застосування та дотримання юридичними і фізичними особами, а також фізичними особами підприємцями (далі – Замовники) при роботі на Порталі. При наданні послуг Замовникам, на підставі Договору про надання послуг (далі – Договір), укладеному між Замовником та Державним закладом «Державний центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України», (далі – Виконавець) Виконавець дотримується цих Умов в повному обсязі.

При реєстрації на Порталі, Замовник підтверджує свою згоду з цими Умовами і зобов’язується виконувати правила, зазначені в них. Договір з Замовником укладається після завершення його реєстрації на Порталі.

Замовники при погодженні цих Умов підтверджують розуміння того, що Портал є спеціалізованою медичною веб-площадкою для обміну, поширення, передачі, розміщення, обговорення, коментування тощо, інформації про стан здоров'я фізичної особи, окремих органів, тканин та систем людини, організму людини в цілому або його частини. Крім цього, видеоматеріали Порталу можуть демонструвати тіло людини у неестетичному стані, а саме: зображення ушкоджених хворобою або іншими негативними зовнішніми або внутрішніми чинниками окремих органів, тканин та систем людини, його обличчя, операційні втручання та при проведенні будь-яких інших медичних маніпуляції, надання медичної допомоги тощо. В зв'язку з цим поширення будь-яких матеріалів контенту Порталу може спричинити шкоду охоронюваним законодавством України інтересам фізичної особи. У разі порушення цих інтересів, особа, дії або бездіяльність якої призвели до таких наслідків самостійно відшкодовує всю шкоду окремій фізичній особі.

Виконавець залишає за собою право у будь-який час без будь-яких попереджень частково або повністю змінити правила користування Порталом. Нові правила вступають в силу і стають обов’язковими для всіх Замовників з моменту їх публікації на Порталі.

Приймаючи ці Умови, Замовник висловлює свою згоду з тим, що:

1. При розміщенні на Порталі або поширенні за допомогою Порталу Замовник не стає співавтором Порталу та відмовляється від будь-яких претензій на таке авторство у майбутньому;

2. У разі розміщення на Порталі інформації, спеціально створеної Замовником для розміщення на Порталі або Особистій сторінці, виключне право на таку інформацію зберігається за Замовником;

3. Ці Умови в цілому або окремі їх положення не може сприйматись як встановлення між Замовником і Виконавцем агентських, дружніх відносин, здійснення спільної діяльності чи будь-яких інших правовідносин, що не передбачаються безпосередньо цими Умовами;

4. Жодні пункти цих Умов не обмежують права Замовника або Виконавця укладати інші договори з будь-якою іншою особою;

5. Відсутність згоди Замовника з цими Умовами або визнання недійсними їх в окремій частині є підставою для автоматичного залишення цього Замовника без реєстрації на Порталі.

6. Відмова Замовника від виконання цих Умов повністю або часткова, є підставою для блокування Виконавцем роботи цього Замовника на Порталі та розірвання Договору.

7. Умови набувають чинності для Замовника з моменту його реєстрації на Порталі і діють протягом усього терміну дії Договору.

8. Реєстрацією на Порталі Замовник підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цих Умов, здатний їх виконувати та нести відповідальність за порушення цих Умов.

9. Замовник несе відповідальність за осіб, які мають доступ до Порталу, як повноважні представники Замовника. У разі звільнення або зміни такої уповноваженої особи, Замовник зобов’язаний у перший наступний робочий день після зміни уповноваженої особи повідомити Виконавця про ці зміни та надати Виконавцю актуальний на поточну дату список його повноважених осіб. У разі порушення цих вимог Виконавець самостійно відповідає за всі можливі наслідки доступу неуповноваженої особи до Порталу з використанням персональної сторінки Виконавця або його особистих даних.

 

Терміни та визначення

Вівідувач - особа, яка має доступ до інформації, розміщеної на Порталі за адресою: http://esemi.org, без прав Замовника, але має право користуватись інформацією розміщеною на Порталі на свій розсуд та нести за це відповідальність згідно із законодавством України.

Замовник - відвідувач Порталу, який зареєстрований на Порталі, отримав обліковий запис в установленому порядку та має право використання всіх сервісів Порталу.

Портал - сукупність інтегрованих програмно-апаратних та технічних засобів, а також інформації, яка відображається, передається або транслюється у певній текстовій, графічній або звуковій формах.

Сервіси Порталу – його функціональні можливості, призначені для використання Замовниками та Виконавцем.

Обліковий запис - автентифікаційні та особисті дані Замовника, збережені на Порталі.

Контент - результати інтелектуальної діяльності або інформація у будь якій формі та форматі, інші об'єкти, що відображаються, передаються, транслюється або розміщуються на Порталі.

Користувацький контент - інформація (включаючи коментарі Замовника), що розміщається на особистій сторінці цим Замовником самостійно, добровільно і безоплатно.

Особиста сторінка - сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Порталу в результаті отримання Замовником облікового запису, що містить особисті дані Замовника.

Особисті дані - достовірна, повна та актуальна інформація, що дозволяє провести процедуру авторизації Замовника. Ця інформація надається Замовником при його реєстрації на Порталі, може містити ім'я, логін, адресу електронної пошти та інші відомості про Замовника, які необхідні для укладання Договору. Зберігання особистих даних здійснюється виключно з метою забезпечення можливості проведення авторизації цього Замовника.

Реєстрація - дії Замовника для створення облікового запису на Порталі за встановленою процедурою. При реєстрації Замовник заповнює анкету Замовника і вказує автентифікаційні дані, на підставі яких Виконавець укладає с цим Замовником Договір та надає Замовнику доступ до Порталу.

Авторизація - процес аналізу програмною частиною Порталу введених Замовником автентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у Замовника права доступу до Порталу і його особистої сторінки.

Автентифікаційні дані - унікальний ідентифікатор Замовника, що використовується для доступу до Порталу та його особистої сторінки. До автентифікаційних даних належать логін Замовника, пароль, адреса електронної пошти.

Несанкціонований доступ - використання автентифікаційних даних Замовника третьою особою.

Виконавець - уповноважена особа (адміністратор), що встановлює правила використання Порталом, забезпечує доступ до Порталу та його використання Замовникам, керує роботою Порталу і контролює виконання Замовниками цих Умов.

Договір про надання послуг – це письмова угода, що укладається між Замовником та Виконавцем після погодження Замовником цих Умов, надає право Замовнику завершити реєстрацію на Порталі, а також надає йому можливість користуватись сервісами Порталу без обмежень або виключень.

 

Реєстрація на Порталі

При реєстрації Замовник повинен вказати свої власні реквізити, а саме: юридичну адресу, номер згідно ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити, порядок оподаткування, номерів контактних телефонів, електронної адреси каналу зв'язку, посади та прізвища працівників Замовника, що будуть безпосередньо працювати з Порталом тощо. При цьому Замовник зобов’язується вказати достовірні дані про себе та про своїх працівників, що будуть безпосередньо працювати з Порталом. На електронну адресу, яку Замовник вкажіть при реєстрації на Порталі надійде лист із посиланням, за яким він повинен перейти, щоби завершити реєстрацію.

При реєстрації Замовнику заборонено:

використовувати логін і пароль іншої особи;

розголошувати свій логін і пароль третім особам;

використовувати в якості свого логіна нецензурні слова та словосполучення, або такі, що ображають інших;

використовувати в якості аватарок картинки з елементами фашистської символіки, еротичного чи порнографічного характеру,

створювати більше ніж один обліковий запис для одного Замовника.

Замовник персонально несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля. Якщо Замовник втратив свій пароль або він став відомий третім особам, Замовнику слід негайно його змінити. Замовник несе відповідальність за всі матеріали, розміщені на сайті від його імені. Виконавець не несе відповідальності за розкриття Замовником своїх особистих даних і персональної інформації.

Замовник погоджується з тим, що контент може супроводжуватися рекламою без будь-якого додаткового повідомлення Замовника. Виконавець має право розміщувати на Особистих сторінках Замовника та на сторінках, що містять матеріали Замовника, рекламні банери та оголошення. При цьому, Замовник зобов'язується не перешкоджати демонстрації реклами. Замовник визнає, що Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст такої реклами, а так само за можливі наслідки для Замовника, що виникли в результаті розміщення реклами.

 

Права та обов'язки

Виконавець намагається забезпечувати безперебійну роботу Порталу, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту, що розміщуються Замовником, а також за недостатню якість або фізичну швидкість надання доступу або роботи з Порталом.

Замовник надає Виконанавцю невиключну ліцензію на використання, включно з відтворенням, розповсюдженням, переробкою, публічним показом та доведенням до загального відома, матеріалів, розміщених Замовникем на Порталі для публічного перегляду, в якості контенту Порталу. Замовник, який є законним автором зазначених у цьому пункті матеріалів, зберігає за собою всі майнові та особисті немайнові авторські права, відповідно до законодавства України та міжнародних угод, які ратифіковані Україною.

Замовник погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Порталі, крім тих випадків, коли таке право надається його законним Правовласником.

Виконавець не гарантує, що сервіси Порталу будуть відповідати вимогам Замовника, надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок, а результати, які можуть бути отримані Замовником, будуть точними і надійними.

Будь-які матеріали контенту Порталу Замовник використовує на власний страх і ризик. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-який збиток, який може бути нанесений його технічному обладнанню та або даними в результаті завантаження та використання цього контенту або його частини.

Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про претензії третіх осіб щодо розміщених Замовником на Порталі матеріалів. Замовник зобов'язується або надати Виконавцю підтвердження права на публікацію цього матеріалу, або видалити його протягом одного робочого дня з моменту отримання інформації Виконавця щодо претензій третіх осіб.

Виконавець залишає за собою право за вимогою відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до порядку встановленому законодавством України, надавати такому державному органу наявну інформацію про Замовника, в тому числі і його персональні дані.

Виконавець не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Замовниками Порталу, однак залишає за собою право заблокувати сторінку Замовника в разі отримання від інших Замовників мотивованих скарг на некоректну поведінку цього Замовника на Порталі.

Виконавець не контролює дотримання авторських прав на інтелектуальну власність і не несе відповідальності за їх порушення Замовниками.

Виконавець не дає ніяких гарантій, стосовно розміщеного Замовником на Порталі контенту.

Виконавець залишає за собою право закрити, призупинити функціонування, змінити Портал або його частину без попереднього повідомлення Замовника.

Виконавець має право призупиняти доступ Замовника до Порталу для проведення необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт.

Виконавець не несе відповідальності:

за дії Замовника на Порталі;

за порушення, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, через шкідливі програми, а також через дії третіх осіб;

за законність контенту, а також за її характер;

за достовірність рекламної інформації і якість рекламованих в ній товарів/послуг тощо;

за будь-які пошкодження програмного і/чи апаратно-технічного комплексу Замовника, що виникли в результаті користування Порталом;

за те, який ефект на Замовників і Відвідувачів може мати розміщений на Портале контент, яким чином Замовники або Відвідувачі можуть тлумачити розміщену на Порталі інформацію. Портал може містити або направляти Замовника чи Відвідувача за посиланнями на інші сайти, що містять інформацію, яка може здатися Замовникам або Відвідувачам некоректною. Виконавець не несе відповідальності за зміст таких сайтів.

Виконавець також не несе відповідальності перед Замовником і не відшкодовує Замовнику збитки, що виникли або можуть виникнути у Замовника у зв'язку із затримками, частковим зупиненням в роботі та неможливістю повноцінного використання Порталу.

 

Правила публікування матеріалів на Порталі

Вимоги до інформації, що розмішується або поширюється на Порталі.

1. На Порталі розміщується тільки той контент, який відповідає цим Умовам.

2. Розміщуючи контент, Замовник гарантує, що у нього є всі права на будь-яке використання цих матеріалів.

3. Замовник гарантує дотримання вимог законодавства України у розміщеному контенті.

4. Замовник самостійно несе відповідальність за розміщені матеріали і всі наслідки, пов’язані з їх публікацією та поширенням.

5. На Порталі заборонено розміщувати контент, який:

порушує законодавство України, права громадян чи публічний порядок;

містить погрози чи образи, заклики до насильства, дискредитують інших осіб, мають расистський зміст, проповідують релігійну, національну і будь-яку іншу нетерпимість, спонукають інших осіб до протиправної поведінки, що тягне кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність, містять сцени насильства або негуманного поводження з тваринами, не відповідають вимогам Конституції України, Закону України «Про захист суспільної моралі» та іншими нормативно-правовим актам;

порушує в тій чи іншій мірі честь і гідність, ділову репутацію, права та інтереси інших осіб, що охороняються законом;

містить недостовірну інформацію;

має рекламний характер (без отримання дозволу Виконавця); забороняється також завантажувати, розміщати або передавати іншим способом нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав'язувати послуги іншим способом;

використовує нецензурну лексику, мають еротичний, відразливий, непристойний або порнографічний зміст,

порушує авторські права чи охороняються законодавством про інтелектуальну власність (у тому числі, авторське право), та інші матеріали, що охороняються законодавством (у тому числі патент, торгова марка, комерційна таємниця, копірайт), без належного отримання дозволу власника прав на цей матеріал. (У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Замовником таких матеріалів, Замовник самостійно і за свій рахунок врегульовує претензії третіх осіб). У разі якщо буде встановлено, що Замовник не є законним правовласником розміщених матеріалів, ці матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника;

Замовник не має права робити доступними контент згідно із законом чи будь-якими контрактними власними відносинами;

містить комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.

Крім цього, забороняється:

перекручування або зміна імен інших Замовників Порталу;

вживати принизливі визначення для різних національностей, народів і соціальних груп в образливому трактуванні;

публікувати шкідливі посилання, або посилання, що ведуть на сторінки з небезпечним вмістом;

розміщувати графічні зображення, що містять ненормативну лексику і порнографію.

Замовнику заборонено розміщувати на Порталі будь-який контент, якщо наперед відомо, що його розміщення принесе збитки, моральну шкоду, шкоду діловій репутації, а також якщо його розміщення порушує чиї-небудь права.

Будь-які дії Замовника, які, на думку Виконавця, обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого Замовника, що має доступ до Порталу забороняються.

При публікуванні, розміщенні або поширенні за допомогою Порталу матеріалів, Замовник надає іншим Замовникам і Відвідувачам обмежене право на доступ до них, їх відтворення в особистих некомерційних цілях. Доступ до інформації на Порталі надається Замовникам виключно для особистого ознайомлення. У випадку створення контенту спеціально для Порталу, всі права на цей контент належать автору контенту. Виконавець жодним чином не здійснює перевірку наданої Замовником інформації і не несе відповідальність за точність та достовірність матеріалів, що розміщуються Замовником на особистій сторінці Замовника.

Згідно правил використання Порталу, як веб-платформи, Замовник зобов’язується не використовувати Портал у незаконних цілях або будь-яким іншим способом, який суперечить цим Умовам та законодавству України.

Замовникам забороняється використовувати Портал для:

погроз та залякування інших Замовників;

розміщення непристойного, порнографічного, відразливого, чи незаконного контенту;

досягнення-будь-якої незаконного чи забороненого законодавством України та Виконавцем мети або цілі;

розміщення повідомлень про продаж чи покупку будь-яких товарів чи послуг, без погодження з Виконавцем;

для публікування контенту від імені іншого Замовника;

для видачі себе за іншу особу або представника юридичної або фізичної особи без достатніх на те прав, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

збору і зберігання персональних даних інших Замовників;

реклами наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин.

Замовники зобов’язані повідомляти Виконавця про будь-які порушення при розміщенні публікації на Порталі у зручні для Замовника формі та з обов'язковими наданням точної електронної адреси такої публікації або контенту.

 

Коментування та обговорення матеріалів

Залишати коментарі на Порталі можуть тільки зареєстровані Замовники.

Виконавець позитивно ставиться до дискусій. Але коментарі повинні бути пов’язані з тематикою публікації. Якщо учасник дискусії намагається відвести дискусію від тієї теми, якій вона присвячена, такий коментар буде вилучено без попередження його власника, який повністю відповідає за наслідки розміщення неналежного коментаря.

Якщо коментар міститиме нецензурну лексику, екстремістські погляди, ображатиме Виконавця або інших Замовників, перешкоджатиме іншим вільно висловлювати свою точку зору або ж стане причиною суперечки, Виконавець залишає за собою право видалити його.

Виконавець негативно ставиться до расизму, гомофобії, сексизму чи іншої форми зневаги. Окрім того, спам у коментарях будуть негайно видалені.

Також Виконавець попереджає про необхідність обмежити поширення Замовниками особистої інформації у коментарях так само як і у інших матеріалах.

 

Відповідальність Замовників

Відносно Замовника, що порушує ці Умови, Виконавець залишає за собою безумовне право призупинити доступ цього Замовника до Порталу та до створення власного контенту на певний термін або повністю, а також видалити будь-які матеріали Замовника, раніше розміщені на Порталі. Вибір методів впливу є виключною прерогативою Виконавця. Попередні попередження про порушення правил Замовникам не надсилаються. Даний пункт не означає і не може тлумачитися як такий, що покладає на Виконавця обов'язок регулярно контролювати вміст контенту, розміщеного на Порталі. Замовник зобов'язується відшкодувати збитки Виконавцю, викликані порушенням цієї вимоги.

 

Припинення дії особистої сторінки та видалення матеріалів Замовника

Замовник погоджується з тим, що Виконавець залишає за собою право припинити дію особистої сторінки Замовника та/або заблокувати Замовнику доступ до Порталу у будь-який час без попереднього повідомлення Замовника і без зазначення причини, в наступних випадках:

порушення цих Умов або положень Договору укладеного між Замовником та Виконавцем;

за відповідною вимогою правоохоронних, судових або інших уповноважених органів держави у порядку встановленому законодавством України;

інших випадках, якщо Виконавець вважатиме подібне видалення необхідним для нормальної роботи Порталу.

Замовник може надати запит про деактивацію його особистої сторінки на Порталі. Під деактивацією слід розуміти видалення інформації про Замовника з бази даних Порталу, зі збереженням його контенту під ім’ям Замовника з позначкою «контактні данні відсутні». Для деактивації Особистої сторінки Замовник повинен написати листа до Виконавця з електронної адреси, на яку проводилася реєстрація особистої сторінки Замовника, з проханням про деактивацію особистої сторінки.

 

Використання контенту

Весь контент, що розміщено на Порталі (включно зі статтям, інтерв’ю, коментарями, текстами, фото, зображеннями, відеоматеріалами, ілюстраціями, звуковими матеріалами, дизайном Порталу тощо), є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця та охороняється згідно із Законоом України «Про захист інтелектуальної власності».

Під використанням розуміється будь-яке відтворення, публікування, копіювання, передрук, розповсюдження, переклад, передача в ефір, передача за допомогою кабелю, переробка та інші способи, передбачені законодавством України.

Права на контент, розміщені на особисті сторінці Замовника, належать Замовникам і охороняються у відповідності до законодавства України. Виконавець має право використовувати контент та будь-які матеріали Замовника після їх розміщення на Порталі виключно шляхом копіювання із зазначенням найменування Замовника, який цей контент або матеріали розмістив.

Виконавець погоджує використання та розповсюдження опублікованих на Порталі матеріалів за дотримання наступних вимог:

передрук, повне чи часткове використання матеріалів допускається виключно за умови посилання на Портал та його електронну адресу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання повинно бути аналогічним розміру шрифту тексту матеріалу. Посилання/гіперпосилання обов'язкове незалежно від повного або часткового використання матеріалів Порталу.

Інтернет-ресурси і видання можуть публікувати статті, інтерв’ю, фото та відео матеріали, тільки з обов’язковим активним гіперпосиланням на Портал.

Дозволяється розміщення текстових, фото та відео матеріалів у соціальних мережах, але тільки за умови наявності активного гіперпосилання на Портал. Якщо на фотографії присутнє ім'я фотографа (чи інша інформація про фотографа) та/або водяний знак, їх збереження при використанні фотографій обов'язкове.

Порушення цих вимог розцінюється, як порушення прав інтелектуальної власності з усіма наслідками, що відбуваються з такого порушення відповідно до законодавства України.

 

Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти Виконавцю за допомогою контактної форми, електронної адреси info@esemi.org або за телефоном: +38 044 4043475.